edisk img

Teoria e DISC-ut është zhvilluar nga Carl Jung që në fillim të shekullit të 20-të. Jung konsiderohet babai i psikologjisë analitike. DISC-u u përdor për herë të parë në 1951 nga Shërbimi Informativ i Ushtrisë së Shteteve të Bashkuara. Qëllimi ishte për të njohur më mirë personelin që rekrutonin, si mund t’i zhvillonin më tej, çfarë i nxiste, si komunikonin, si një mënyrë ndihmesë për të vlerësuar se ku japin rezultatet më të mira. Në ditët e sotme, këto dimensione të sjelljes njerëzore janë përkthyer në algoritme informatike.
Sot DISC përdoret nga çdo kompani kudo në botë, që nga një Hotel me 3 yje deri tek Departamenti i Policisë për të marrë informacion mbi natyrën dhe sjelljen e punonjësve.

Çfarë përfitoni Ju nga vlerësimi nëpërmjet DISC?

1. MENAXHIMI I LARTË
2. MENAXHIMI I MESËM
3. BURIMET NJERËZORE 
4. TRAJNUESIT
5. PUNONJËSIT
Qartëson vendimin për të punësuar dikë.
 Promovon, sfidon, motivon, punonjësin.
 Punësojnë kandidatin e përshtatshëm. Përputhshmëria e tij/saj me pozicionin dhe skuadrën.
– Trajnimet që i nevojiten.
– Si të njohin më mirë veten dhe të jenë të suksesshëm?

EPPC Shqipëri dhe Kosovë, nëpërmjet CERTIFIKIMIT dhe bashkëpunimit ekskluziv me Extended DISC, ofron të gjithë mbështetjen përsa më lartë. Pyetësori vjen ONLINE në gjuhën Shqipe dhe mund të plotësohet lehtësisht nga kushdo.

buton

Kompanitë e suksesshme janë ato që njohin më mirë punonjësit e tyre.
Njerëz të suksesshëm janë ata që njohin veten.